Interview Center.tv: Pö-A-Pö zu Gast bei "Dä längste Desch vun Kölle", 21.09.2008